Polskie Towarzystwo Taneczne

Okręg Dolnośląski

Strona w budowie

PTT Okręg Dolnośląski
Ul. Zatorska 88/6, 51-215 Wrocław

e-mail: wroclaw@taniec.pl
tel. 501 634 018 – Prezes ZOD PTT
tel. 603 558 132 – Administrator CBD
nr konta: 55 1050 1575 1000 0090 3197 4596